Category

Blog
Projektimi, Ndërtimi, Marketingu dhe Shitja Projekt- und Bauabwicklung, Marketing und Verkauf Disa nga veqoritë e Objektit: -Objekti i futur në mes dy rrugëve të Bllokut Urbanistik C-17 (evitimi i kaosit Urban) – Sipërfaqja e ngastrës ndërtimore 42ari – 70% e ngastrës hapsirë e lirë dhe gjelbrim, 30% e ndërtuar – LLogaritjet statike dhe ndërtimi i...
Read More

Recent Comments

Our Works