Henricistre

Henricistr 59 2003-2004

9 Banesa Exklusive / Projektimi, Menaxhimi i ndërtimit, marketingu dhe shitja.