Villa Virtyt

Villa Virtyt 2011 – 2012 Hajvali – Prishtina

Projektimi dhe ndërtimi i shtëpive dyshe për banim