Urban Living

Urban Living

Projektimi, Ndërtimi, Marketingu dhe Shitja

Disa nga veçoritë e Objektit:

– Objekti i futur në mes dy rrugëve të Bllokut Urbanistik C-17 (evitimi i kaosit Urban)
– Sipërfaqja e ngastrës ndërtimore 42ari
– 70% e ngastrës hapësirë e lirë dhe gjelbërim, 30% e ndërtuar
– Llogaritjet statike dhe ndërtimi i strukturës sipas EUROCODE
– Shkalla sizmike IX shkallë të Richterit
– Oborri i brendshëm-si park me hapësira gjelbëruese dhe lodra për fëmijë
– Apartamente ekskluzive dhe funksionale nga 45m² – 120m²
– Vendparkime të jashtme dhe dy nivele garazhim nëntokësor
– Izolomet termike dhe akustike sipas normave DIN
– Ashensor gjerman me kartela hyrëse
– Laminat 12mm gjerman
– Dritare PVC me roletne dhe veti të mira izoluese
– Dyert e hyrjes të blinduara
– Dyert e dhomave nga furniri masiv i drurit me dizajn unik
– Paisje kabllore, internet, TV, telefon
– Furnizim 24 orë me ujë
– Furnizim emergjent me rrymë
– Videomonitorim 24 orë të kompleksit
– Menaxhim dhe mirëmbajtje të përhershme të kompleksit